Tolkesituationer

De typiske tolkesituationer er retstolkning, sundhedstolkning, socialtolkning og konferencetolkning.

Retstolkning, sundhedstolkning og socialtolkning er typisk tolkning for 2-3 personer, som fører en samtale. Personernesidder typisk overfor hinanden, og tolken bør sidde midt imellem dem, lidt ude til siden, sådan at de tilsammen danner en trekant, dvs. hver person, inklusiv tolken, sidder ved en af trekantens tre spidser. På den måde kan personerne samtale direkte, mens de ser på hinanden. Samtidig illustrerer tolkens plads midt mellem dem, at tolken er tilstede for at hjælpe begge parter med at kommunikere – ikke kun den ene part.

Den tolkede samtalen foregår sådan her:
Person 1: siger noget
Tolken: tolker, hvad person 1 siger til person 2
Person 2: siger noget
Tolken: tolker, hvad person 2 siger til person 1
Person 1: siger noget
Tolken: tolker, hvad person 1 siger til person 2
og så videre

Retstolkning:
Termen retstolkning bruges typisk om tolkning hos politiet og i retten. Andre retstolkesituationer kan være tolkning på et advokatkontor, tolkning i asylcentre eller tolkning på Statsforvaltninger (typisk separation, skilsmisse og forældremyndighed).

Sundhedstolkning:
Termen sundhedstolkning bruges typisk om tolkning på et hospital, hos den praktiserende læge, hos en psykolog, hos tandlægen, etc.

Socialtolkning:
Termen socialtolkning bruges typisk om tolkning i kommunalt regi, dvs. hos borgerservice, på bistandskontoret, skatteforvaltningen, krisecentre, jobcentre, etc.

Konferencetolkning:
På konferencer, seminarer og i lignende situationer sidder tolkene ofte i tolkekabine (også kaldet tolkeboks), som på billeder herunder, hvor man måske lige kan ane – med et godt forstørrelsesglas at det er mig, der er tolken til højre. Tolken til venstre har ikke givet mig lov til at offentliggøre hendes identitet, så hun forbliver anonym.

Billede fra autentisk tolkesitutation beskåret

En tolkekabine er udstyret med tolkesæt, dvs. et panel med mikrofon og knapper, hvor man kan skrue op og ned for lyden og skifte kanal, alt efter hvilket sprog der tales på og/eller skal tolkes til. I panelet er der også et stik til tolkens høretelefoner.
Når en taler holder oplæg, modtager tolkene hans stemme i deres høretelefoner og tolker ind i tolkesættes mikrofon. De delegerede (deltagere), som skal bruge tolkning, tager høretelefoner på og modtager på den måde tolkningen. De kan altså se taleren og følge hans kropsprog og eventuelle PowerPoints, mens de hører tolkens stemme i øret.

Tolkning på konferencer etc. kan også finde sted uden en tolkekabine, med og uden tolkeudstyr. Tolkeudstyret vil i så fald være en mikrofon. Tolkene placeres et sted i konferencelokalet, hvorfra de kan høre taleren direkte, dvs. uden høretelefoner. De tolker ind i deres mikrofon, og de delegerede, som skal bruge deres tolkning, har høretelefoner på, og modtager tolkningen på samme måde, som hvis tolkene sad i en tolkekabine. Ulempen er, at det kan være svært for tolkene at høre, hvad taleren siger, når de ikke modtager taleren direkte i øret, og at delegerede, som ikke har brug for tolkning, kan høre tolkenes stemmer, selv om de måske ikke kan høre, hvad tolkene siger.

Hvis det kun er få personer (1-3 per tolk), som har brug for tolkning, kan man undgå tolkeudstyr. I stedet kan tolkene placeres ved siden af eller midt mellem de delegerede, som har brug for tolkning, og tale så sagte, at kun de delegerede omkring dem kan høre, hvad der bliver sagt (se hvisketolkning siden “Tolkeformer”). De andre delegerede kan måske nok høre en svag mumlen, men ikke tolkenes ord. Igen er ulempen, at det kan være svært for tolkene at høre, hvad taleren siger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>