Tolkens kompetencer

Tolkning indebærer hele tre ting på en gang:
(1)Tolken skal kunne høre og forstå, hvad taleren siger – og tage noter, hvis der tolkes konsekutivt (se siden “Tolkeformer”).
(2) Tolken skal huske, hvad taleren har sagt.
(3) Taleren skal oversætte og levere sin tolkning, og samtidig skal tolken lytte til sin egen tolkning og rette undervejs, hvis det er nødvendigt (for eksempel fordi tolken kommer i tanke om en bedre oversættelse undervejs, eller kommer til at sige noget forkert).

Tolkning kræver derfor specifikke kompetencer:
– gode sprogkundskaber (se “Tolkesprog” nedenfor)
– omfattende kendskab til kultur og samfundsforhold i de lande, hvor tolkesprogene tales
– god hørelse
– gode opfattelsesevner
– gode analytiske evner
– god hukommelse, især korttidshukommelse
– gode talekundskaber, herunder evne til at formulere sig koncist og præcist
– evne til at tænke og agere hurtigt
– evne til at agere spontant og improvisere
– evne til (hurtigt) at tilpasse sig forskellige situationer og mennesker

Tolkesprog:
I henhold til den internationale (AICC) standard for konferencetolke, har tolke A-, B- og C-sprog.
En tolks A-sprog er tolkens modersmål.
En tolks B-sprog er tolkens bedste fremmedsprog. Tolken kan tolke mellem sit modersmål og sit A-sprog, fra og til begge sprog.
En tolks C-sprog er tolkens andetbedste fremmedsprog, hvorfra tolken kan tolke til modersmålet.

Mit A-sprog er dansk.
Mit B-sprog er engelsk. Som translatør i engelsk har jeg en kandidatuddannelse (cand.ling.merc.) i engelsk. Mine engelskkundskaber er næsten lige så gode som mine danskkundskaber. Men der er forskel, fordi dansk er mit modersmål, mit første sprog, som jeg har talt altid, mens engelsk er et tillært sprog.
Mine C-sprog er græsk og italiensk, fordi jeg har en bachelor i græsk og en korrespondenteksamen i italiensk.

Om jeg reelt kan tolke fra græsk og italiensk til dansk er dog en anden sag… Mit græskstudium fokuserede på litteraturm kultur og samfundsfag fremfor de typiske translatørdiscipliner (juridisk, økonomisk og teknisk sprogbrug), og mit italiensk er noget rustent (det er bedst, når jeg synger med på Eros Ramazzottis sange).

En tanke om "Tolkens kompetencer"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>