HOLD TOLKEFANEN HØJT OG LAD DEN GODE VILJE SEJRE!

Det er svært at holde tolkefanen højt i disse tider… Men jeg prøver alligevel. Vi lever i en global verden, hvor mennesker bevæger sig på tværs af landegrænser for at søge oplevelser, arbejde eller asyl eller på grund af kærlighed:-) Mange borgere i Danmark taler ikke tilstrækkeligt dansk til, at de kan kommunikere deres fysiske symptomer, behov for hjælp, historier eller problemer til dansktalende fagpersoner – læger, sygeplejersker, sagsbehandlere, rådgivere, etc. Disse borgere kommer fra hele verden: USA, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Egypten, Syrien, Afghanistan, Kina, Vietnam, Thailand – for nu bare at tage et udsnit. Derfor er der og vil fremover være behov for et velkvalificeret tolkekorps. Vi har tolke i Danmark, og mange af dem gør et fremragende stykke arbejde. Men langt fra alle. Uden formelle krav til tolkes kvalifikationer, har vi ingen chance for at bedømme, om en person, der tolker kommunikationen mellem den ikke-dansktalende borger og den dansktalende fagperson, virkelig kan tolke, og tolker alle ord. Det skaber usikkerhed og utryghed for såvel borgeren som fagpersonen. Samtidig er der stor risiko for fejltolkninger eller manglende tolkning af dele af kommunikationen, hvilket uundgåeligt fører til misforståelser, der kan have katastrofale konsekvenser for såvel borgeren som den fagperson, der ikke kan udføre sit job.
Det er så pokkers trist.
Men heldigvis er jeg inderst inde optimist, så jeg tænker, at på sigt vil den gode vilje sejre:-)
Følg mig også på: https://www.facebook.com/jacobsentolkning.dk/