Grønland tur retur

I oktober 2017 skal jeg igen til Grønland og undervise i retstolkning på Grønlands Universitet i Nuuk. Som jeg har nævnt flere gange før, kan Grønland, hvad vi her i Danmark ikke kan: En bacheloruddannelse i tolkning og oversættelse.

Jeg glæder mig rigtig meget til at besøge Nuuk igen. Ikke mindst glæder jeg mig til gensynet med Sermitsiaq, mit magiske yndlingsfjeld. Det rører altid noget i mig, og jeg bliver aldrig træt af at se på det. Fjeldet ligger 13-1-5 km nordøst for Nuuk og ses tydeligt fra universitetet (den grå bygning til højre for fjeldet i billedet herunder) og andre steder i byen.

Grønland 2016-2ab

Det er altid en dejlig og inspirerende oplevelse at undervise i Grønland, om det så er på universitetet eller på Inatsisartut (det grønlandske landsting), hvor jeg også har været så heldig at undervise. Senest i januar 2017. Alt Inatsisartuts arbejde foregår på to sprog, grønlandsk og dansk, så der simultantolkes og oversættes på livet løs hver dag.

Men tilbage til bacheloruddannelsen. Underviserne på Grønlands Universitet, Afdelingen for tolkning og oversættelse, gør et fantastisk stykke arbejde for at forsyne det grønlandske samfund med kvalificerede tolke og oversættere. De studerende er motiverede, engagerede og dygtige. Universitetet er en super flot bygning i et smukt stykke natur. Det er helt sikkert en win-win :-)

Jeg kan desværre ikke grønlandsk. Det er et smukt sprog men ikke så let at lære på nogle få uger. Jeg underviser da heller ikke i sprog, men i tolkning, dvs. i tolkesituationen (en politiafhøring eller en retssag), i tolketeknik og -strategier og i tolkeetik.

Som på alle andre tolkeuddannelser (tør jeg godt påstå) er de studerende overvejende kvinder :-) Hvorfor mon? Det har jeg aldrig rigtig forstået.

Her er tre af de seje kvinder, jeg underviste i oktober 2016:

Grønland oktober 2016-1a

Glæder mig SÅ MEGET til gensynet!!!

Betragtninger om prima vista-tolkning

I foråret 2016 har jeg undervist i prima vista-tolkning i Norge, på Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor de har uddannelsen “Tolking i offentlig sektor”.

Prima vista-tolkning kræver langt flere tolkekompetencer, end de fleste tolke og tolkebrugere er klar over. Forskellen på prima vista-tolkning og de andre tolkeformer (konsekutiv tolkning og simultantolkning) er nemlig, at tolken skal oversætte fra skrift (en skrevet tekst) til tale (mundtlig gengivelse af den skrevne tekst). Det giver tolken visse udfordringer. For eksempel:

Tolken skal være ekstremt dygtig til at læse og/eller scanne tekster, dvs. tolken skal evne hurtigt at kunne danne sig et overblik over teksters opbygning og indhold. Desuden er en skrevet tekst som regel langt mere formel, teknisk spidsfindig, informationstung og kompliceret, hvad angår sætningskonstruktion og termbrug end talte ord.

I prima vista-tolkning har tolken adgang til hele den skrevne tekst på en gang, hvilket på mange måder er en fordel, fordi tolken så kan skanne frem og tilbage i teksten og på den måde indhente informationer om, hvordan enkelte termer eller begreber skal opfattes og tolkes. Men det kan godt nok også være en ulempe, for når ord og fraser konstant befinder sig lige foran tolkens øjne, er der stor risiko for interferens.

Interferens betyder, at tolken i sin oversættelse kommer til at anvende originaltekstens sætningskonstruktion og termer. Da to sprog ikke er ens, kan det give store problemer.

Når inputtet er en skrevet tekst, som tolken har adgang til – og evt. har haft mulighed for at læse igennem inden tolkningen – har tolken fordel af selv at kunne styre læse- og tolkehastigheden. Men hvis den skrevne tekst samtidig læses op, kan tolken ikke selv styre hastigheden og modtager ydermere to input på samme tid: den skrevne tekst og de talte ord. Mange gange vil den, der læser teksten op, foretage justeringer eller komme til at lave fejl, dvs. de talte ord kan variere fra den skrevne tekst. Når det sker, skal tolken kunne overskue både de talte ord og den skrevne tekst og hurtigt træffe beslutning om, hvad der er den gældende originaltekst, som skal tolkes korrekt og præcist. Hvis den skrevne tekst er et officielt dokument, der skal bruges i for eksempel retten eller lignende steder, bør den betragtes som originalteksten. Hvis den skrevne tekst er en tale på en konference, bør de talte ord betragtes som originalteksten. Men mange tekster er ikke så enkle at definere, og variationen mellem de talte ord og den skrevne tekst kan være stor eller lille eller midt imellem.

Som altid: Tolkning er sjovt, spændende og MEGET udfordrende :-) :-) :-)

Grønland igen

Her i efteråret har jeg igen været så heldig at besøge Grønland i næsten tre uger for at undervise i retstolkning på professionsbacheloren i tolkning og oversættelse på Grønlands Universitet (se link til højre her på siden). Det er hver gang en STOR oplevelse. Ikke blot tager Grønlands fantastiske natur pusten fra mig. De studerende på universitetet og deres undervisere gør det samme med deres venlighed og imødekommenhed.

Samtidig er det fantastisk, at man i Grønland opfatter tolkning som et erhverv, en profession, noget man skal uddanne sig til:-) (Sådan er det jo ikke ligefrem i Danmark, selv om vi bryster os af at være “fremme i skoene” med alting!)

Mine (i hvert fald i tre uger:-)) studerende tog godt imod min undervisning. De får i det hele taget en god uddannelse, som blandt andet omfatter skriftlig oversættelse, sundhedstolkning og retstolkning.

Jeg tog mindet om deres glade ansigter med hjem og ønsker dem alt mulig helt og lykke fremover.

Billed 2-3

Jeg erklærer hermed at være … tolk?

Jeg har netop tolket i en straffesag (ankesag) i Østre Landsret. I den forbindelse blev jeg bedt om at udfylde en tolkekvittering, dvs. en formular med mit navn, adresse, tolkesprog og tolkningens varighed (med andre ord hvem er jeg og hvor meget skal jeg have for det…).

Alt sammen fint nok og rutinemæssigt indtil jeg nåede ned i bunden af kvitteringen, hvor jeg skulle afkrydse “i henhold til Rigspolitiets tolkeregister”, om jeg var:

1) Translatør eller 2) Statsprøvet tolk eller 3) Øvrig tolk.

Så blev det alt andet end rutine!

Den første kategori omfattede statsautoriserede translatører samt tolke med en anden tilsvarende videregående sproglig uddannelse. Der findes faktisk ikke en anden “tilsvarende” videregående uddannelse, kun videregående uddannelser i sprog, som i modsætning til translatøruddannelsen ikke omfatter tolkning. Men lad nu det ligge.

Den anden kategori omfattede alene tolke, der har gennemført den 2-årige deltidsuddannelse til statsprøvet tolk (som ikke har eksisteret siden 2002). Fint nok.

Den tredje kategori omfattede – og nu bliver det rigtig interessant – tolke, der har gennemført grunduddannelsen som social og medicinsk tolk på Handelshøjskolen, dvs. det første år af den ovennævnte 2-årige deltidsuddannelse.

De tre kategorier dækker altså kun omkring 15 % af samtlige tolke på Rigspolitiets tolkeliste. Det rejser selvfølgelig spørgsmålet: Hvad med de andre 85 %? Skal de bare lade være med at afkrydse?

Det kan selvfølgelig også tænkes, at landsrettens folk blot har glemt et lille “herunder” foran “tolke” i den sidste kategori. Under alle omstændigheder kan jeg ikke lade være med at spekulere på, hvad de 85 % resterende tolke stiller op, når de får udleveret den pågældende kvittering :-)

Tolke har magt til at afgøre retssager

Forsvarsadvokat Erbil Kaya og jeg fik udgivet en kronik i Kristelig Dagblad den 16. februar 2015, hvor vi beskrev danske tolkes magt: “Tolke kan afgøre retssager”.

Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at tolke kan afgøre retssager, tænker I nok. Men det er ganske enkelt.

I danske retssager er det vigtigste bevismateriale afhøringer af de personer, som er tiltalte for kriminelle handlinger, eller som er vidner til kriminelle handlinger. Hvis en tiltalt eller et vidne ikke får oversat spørgsmål rigtigt, eller hvis deres svar ikke oversættes rigtigt, er det ikke den rigtige historie, som kommer frem. Det betyder i sidste ende, at den afgørelse, en dommer når frem til, kan være forkert.

Samtidig er der undersøgelser, som viser, at tolke kan påvirke den måde, som tiltalte/vidner eller advokater opfattes på. En advokat kan stille klare og præcise spørgsmål, men tolken kan få dem til at lyde vage og tvetydige. En tiltalt/et vidne kan forklare præcist og overbevisende, men tolken kan få den tiltalte/vidnet til at lyde tøvende, famlende, usikker.

Men sker det virkelig i Danmark. Ja da!

For det første er der meget få professionelle tolke i Danmark – kun ca. 10-15 % af alle tolke. Erbil Kaya og jeg har flere gange observeret, at danske tolke ikke oversætter korrekt og præcist og/eller ikke opfører sig neutralt, men lader deres holdninger “farve” deres oversættelser.

For det andet er tolkene som regel de eneste i retssalen, som forstår både rettens sprog, dvs. dansk, og det fremmedsprog, den tiltalte eller vidnet taler. Der er altså ingen, der kan kontrollere kvaliteten af deres oversættelser.

For det fjerde placeres tolke i Danmark ved siden af den person, der afhøres. Derfor, og fordi denne taler hele tiden, er der stor fokus på tolken. Det gør det vanskeligt at skelne mellem tolken og den tiltalte/vidnet, dvs. tolken kommer mange gange til at blive set som den tiltaltes/vidnets talerør og bliver associeret med den tiltaltes/vidnes opførsel. Hvis tolken famler efter ordene, præsenterer en usammenhængende forklaring eller lader til at have sympati eller antipati over for den tiltalte/vidnet, kan tolken påvirke dommernes og advokaternes opfattelse af den tiltaltes/vidnets troværdighed – og dermed deres holdning til, om en person er skyldig eller ej.

Professionelle tolke forstår betydningen af deres magt til at påvirke opfattelsen af tiltalte og vidner, og de forstår, hvor vigtigt det er at håndtere deres magt korrekt. Men desværre er virkeligheden jo – som beskrevet, at tolkene i de danske retssale meget sjældent er professionelle.

Derfor kan der ikke være tvivl om, at danske tolke har magt til at afgøre retssager – og at den form for magt er dødsens farlig. Den eneste løsning er uddannelse og certificering af tolkene.

Vi lever i et retssamfund, og retssikkerheden bør gælde alle borgere. Også de, der har brug for tolkebistand.

Grønland tur retur

Som I måske husker, har jeg været i Grønland i tre uger for at undervise i retstolkning på oversætter- og tolkeuddannelsen på Grønlands Universitet i Nuuk. Det er en forholdsvis ny uddannelse, og mine tolkestuderende var på 4. semester og første hold. Folkene bag uddannelsen har gjort et stort stykke arbejde og fået en god uddannelse ud af det. Jeg er fuld af beundring og dybt misundelig. Hvorfor kan vi ikke noget lignende her i Danmark?

Det var tre fantastiske og mindeværdige uger i Grønland. Jeg oplevede en natur så storslået, at den tog pusten fra mig. Et folk så venligt, at jeg kun kunne være glad i deres selskab. Et sprog så finurligt og vellydende, at jeg øjeblikkeligt fik lyst til at lære det. Glæder mig til næste gang!

Grønland 1 Grønland 3 Grønland 4

Ikke mindst faldt jeg for mine tolkestuderende, som tog pænt imod mig og min undervisning og leverede et flot stykke arbejde. På det første billede har de netop arbejdet med svær tolketeori og har alligevel overskud til at smile glad til fotografen. På det andet billede gør de sig klar til at lave en simuleret afhøring med tolk. Tak til de seje piger!

Pigerne i GR-1Pigerne i GR-2