Tolke har magt til at afgøre retssager

Forsvarsadvokat Erbil Kaya og jeg fik udgivet en kronik i Kristelig Dagblad den 16. februar 2015, hvor vi beskrev danske tolkes magt: “Tolke kan afgøre retssager”.

Hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at tolke kan afgøre retssager, tænker I nok. Men det er ganske enkelt.

I danske retssager er det vigtigste bevismateriale afhøringer af de personer, som er tiltalte for kriminelle handlinger, eller som er vidner til kriminelle handlinger. Hvis en tiltalt eller et vidne ikke får oversat spørgsmål rigtigt, eller hvis deres svar ikke oversættes rigtigt, er det ikke den rigtige historie, som kommer frem. Det betyder i sidste ende, at den afgørelse, en dommer når frem til, kan være forkert.

Samtidig er der undersøgelser, som viser, at tolke kan påvirke den måde, som tiltalte/vidner eller advokater opfattes på. En advokat kan stille klare og præcise spørgsmål, men tolken kan få dem til at lyde vage og tvetydige. En tiltalt/et vidne kan forklare præcist og overbevisende, men tolken kan få den tiltalte/vidnet til at lyde tøvende, famlende, usikker.

Men sker det virkelig i Danmark. Ja da!

For det første er der meget få professionelle tolke i Danmark – kun ca. 10-15 % af alle tolke. Erbil Kaya og jeg har flere gange observeret, at danske tolke ikke oversætter korrekt og præcist og/eller ikke opfører sig neutralt, men lader deres holdninger “farve” deres oversættelser.

For det andet er tolkene som regel de eneste i retssalen, som forstår både rettens sprog, dvs. dansk, og det fremmedsprog, den tiltalte eller vidnet taler. Der er altså ingen, der kan kontrollere kvaliteten af deres oversættelser.

For det fjerde placeres tolke i Danmark ved siden af den person, der afhøres. Derfor, og fordi denne taler hele tiden, er der stor fokus på tolken. Det gør det vanskeligt at skelne mellem tolken og den tiltalte/vidnet, dvs. tolken kommer mange gange til at blive set som den tiltaltes/vidnets talerør og bliver associeret med den tiltaltes/vidnes opførsel. Hvis tolken famler efter ordene, præsenterer en usammenhængende forklaring eller lader til at have sympati eller antipati over for den tiltalte/vidnet, kan tolken påvirke dommernes og advokaternes opfattelse af den tiltaltes/vidnets troværdighed – og dermed deres holdning til, om en person er skyldig eller ej.

Professionelle tolke forstår betydningen af deres magt til at påvirke opfattelsen af tiltalte og vidner, og de forstår, hvor vigtigt det er at håndtere deres magt korrekt. Men desværre er virkeligheden jo – som beskrevet, at tolkene i de danske retssale meget sjældent er professionelle.

Derfor kan der ikke være tvivl om, at danske tolke har magt til at afgøre retssager – og at den form for magt er dødsens farlig. Den eneste løsning er uddannelse og certificering af tolkene.

Vi lever i et retssamfund, og retssikkerheden bør gælde alle borgere. Også de, der har brug for tolkebistand.