Den norske model

Den norske model består af en statsautorisation af tolke, et nationalt, offentligt tilgængeligt tolkeregister og en SU-berettiget, internetbaseret tolkeuddannelse (grunduddannelsen).

Statsautorisationen:
Statsautorisation bevilges på baggrund af en skriftlig og mundtlig prøve, som afholdes på Høgskolen i Oslo og Akershus. Den skriftlige prøve skal tages først og bestås, før den mundtlige kan tages.
Den skriftlige prøve tester tolkens kompetencer i almensprog og terminologi, viden om samfundet og kompetencer i tolketeknik og tolkeetik.
Den mundtlige prøve består af en praktisk prøve i tolkning af dialoger og en monolog samt en samtale om tolketeknik og tolkeetik.
Efter bestået prøve bevilges statsautorisationen af det norske Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

NB: Translatøruddannelsen/-eksamen i Norge omfatter kun skriftlig oversættelse. Ikke tolkning. I Norge er der altså forskel på at være statsautoriseret translatør og statsautoriseret tolk, men nogle er selvfølgelig begge dele.

Det nationale tolkeregister:
Omkring 1248 tolke i ca. 65 sprog er opført i registret, som administreres af IMDi (se ovenfor). Se Links.
Søgekategorier: land, sprog, fylke (område/region) eller tolkenavn. Derudover kan tolkebrugere vælge mandlig/kvindelig tolk.
NB: Den bedst kvalificeret tolk vil altid stå først i søgeresultatet (Niveau 1).
Foir at blive optaget i registret skal tolken indsende en ansøgning og dokumentere, at hun har de nødvendige faglige kvalifikationer. Tolken skal som minimum have bestået adgangsprøve til grunduddannelsen plus det 3-dages grundlæggende tolkekursus, der afholdes af IMDi en gang om året forskellige steder i Norge. Tolken skal desuden give sit samtykke til, at de relevante oplysninger bliver offentligt tilgængelige.

Tolke registreres på følgende fem niveauer:
Niveau 1: Tolke med statsautorisation og tolkeuddannelse (minimum grunduddannelsen)
Niveau 2: Tolke med statsautorisation
Niveau 3: Tolke med tolkeuddannelse (minimum grunduddannelsen)
Niveau 4: Translatører eller fagoversættere, som har gennemført et uddannelsesforløb, der som minimum svarer til det 3-dages grundlæggende tolkekursus.
Niveau 5: Personer, som har bestået den tosproglige prøve, der er adgangsprøve til grunduddannelsen på Høgskolen i Oslo og Akershus (se “Tolkeuddannelsen” nedenfor), og som har gennemført et uddannelsesforløb, der som minimum svarer til det 3-dages grundlæggende tolkekursus.

Tolkeuddannelsen:
Den norske tolkeuddannelse “tolking i offentlig sektor” er en SU-berettiget, internetbaseret 1-årig deltidsuddannelse, der er normeret til 30 ECTS. Den omtales som grunduddannelsen og udbydes af Høgskolen i Oslo og Akershus. Se Links.
NB: Her i 2013 har Høgskolen udviklet endnu 30 ECTS, og det er målet på sigt at udvikle 180 ECTS, dvs. en hel bacheloruddannelse.

Adgangskrav til grunduddannelsen er en gymnasial eller tilsvarende uddannelse og en bestået adgangsprøve (ordforrådsprøve), medmindre ansøgeren har en universitetsuddannelse i fremmedsproget.
Hvert år opfylder omkring 40 % af ansøgerne adgangskravene og bliver optaget på uddannelsen. Den afsluttende eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve i tolkning og omkring 60 tolke i mere end 10 sprog gennemfører (80 %).
NB: Grunduddannelsen er ikke en sproguddannelse, og den studerende skal have tilegnet sig tilstrækkelige (dokumenterede) sprogfærdigheder inden studiestart.

Høgskolen i Oslo og Akershus har af den norske stat fået i opdrag at sørge for, at det norske samfunds behov for tolke til enhver tid vil være opfyldt. Derfor varierer de udbudte tolkesprog år for år. I 2014 udbydes fransk, græsk, litauisk, makedonsk, samiske sprog, somali, swahili, tigrinja/triginya , usbekisk og vietnamesisk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>