Er der forskel på tolkning, tekstning og oversættelse?

Det spørgsmål får jeg ofte, og det korte svar er “ja og nej”.

Nej, fordi alle tre discipliner er en form for oversættelse. Med andre ord har kategorien OVERSÆTTELSE mindst tre underkategorier: TOLKNING, TEKSTNING og OVERSÆTTELSE AF SKRIFTLIGE TEKSTER. De har alle tre “sprog” tilfælles, og de involverer alle tre arbejdsprocesser, der muliggør kommunikation mellem (mindst) to sprog.

Ja, fordi der er forskel på arbejdsprocesserne. Oversætteren får som regel udleveret hele den tekst, som skal oversættes, og har tid og mulighed til en grundig analyse af den og til at lave research på det emne, der beskrives. Oversætteren har som regel også tid og mulighed for at finde præcise oversættelser af nuancer og lave en grundig korrektur af sin oversættelse.

Tolken arbejder derimod under et konstant tidspres. Tolken arbejder, mens den original tekst leveres, og har derfor kun brudstykker af den til rådighed, når der oversættes. Desuden skal tolken arbejde hurtigt og spontant. Der er ikke tid til grundige analyser og research eller til at lede efter præcise oversættelser af nuancer, og der er kun sekunder til korrektur.

Tekstning – skriftlig oversættelse af tale – ligger et sted midt imellem. Som oversætteren får teksteren som regel udleveret hele den tekst (dialog/speak/etc.), der skal oversættes, og har tid til rådighed. Til gengæld er teksteren begrænset af, hvor meget tekst der kan stå på et filmlærred eller en TV-skærm, etc. Derfor må teksteren konstant gå på kompromis med, hvor meget af det talte, der kan medtages i oversættelsen.

Betyder det, at kun oversætteren kan gengive originalteksten loyalt? Igen er det korte svar “ja og nej”.

Ja, fordi oversætteren i teorien har mulighed for at oversætte alle ord og være fuldstændig loyal over for originaltekstens indhold, stil og form. I teorien, fordi en oversat tekst aldrig vil være et hundrede procent den samme som originalteksten. Der forsvinder altid noget i en oversættesesproces på grund af sprogforskelle, og fordi oversættelsen alt andet lige reflekterer oversætterens/tolkens/teksterens opfattelse af den originale (skriftlige og mundtlige) tekst.

Nej, fordi tolkning er oversættelse af budskaber, og budskaber godt kan gengives loyalt, selv om der er tidspres.

På samme måde betyder pladsmangel ikke, at teksteren ikke kan være loyal over for budskabet og/eller den røde tråd filmen/TV-serien/dokumentaren/etc.