Lige adgang til sundhed – også for ikke-dansktalende

Institut for Menneskerettigheder udgav i sidste måned en meget interessant rapport, som beskriver de sproglige og kulturelle barrierer, patienter med etnisk minoritetsbaggrund støder på i deres møde med det danske sundhedsvæsen. Forfatter til rapporten, som kan downloades på instituttets hjemmeside (se blogroll), er Line Vikkelsø Slot.

For de af os, som holder øje med tolkesituationen, er rapportens konklusioner ikke overraskende. Når omkring 90 % af tolkene ikke har en tolkeuddannelse og heller aldrig har bestået en tolketest, så kan det kun gå galt!

Det er derfor dejligt at læse rapportens anbefalinger på side 64:

“Instituttet anbefaler, at der oprettes en tolkeuddannelse uden egenbetaling og med ret til SU rettet specifikt mod de vigtigste flygtninge- og indvandrersprog. Formålet med uddannelsen er at sikre et højt sprogligt niveau, kendskab til relevante fagudtryk samt
færdigheder i tolkning, herunder tolketeknik og tolkeetiske regler.
Vi anbefaler, at der etableres en certificeringsordning, så tolke certificeres efter
endt uddannelse eller på baggrund af en prøve i tolkning og sprog.
Endelig anbefaler vi, at sundhedsvæsenet efter en overgangsperiode bliver forpligtet til kun at anvende certificerede tolke. Dog bør der være mulighed for dispensation ved meget små sprog.”

Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv! Godt gået!

Nu mangler vi kun, at vores ansvarlige politikere vågner op og beslutter sig for at følge disse gode anbefalinger. Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen, som er integrationsordfører, opfordrede i et debatindlæg i Politiken den 25. august 2014 regeringen til at handle. Men intet relevant fra sundhedsministeren. Heller ikke fra statsministeren, selv om hun utallige gange har fremhævet, at “den frie og lige adgang til sundhed er velfærdssamfundets kronjuvel”. Åbenbart kun for nogle af os!