Du skal bare sige, hvad jeg siger

Hvis jeg havde en tikrone for hver gang, en advokat eller en anden tolkebrugere har svaret mig med de ord, når jeg har bedt om at få oplysninger (eventuelt dokumenter eller andet materiale), så jeg kan forberede mig på en tolkeopgave, ville jeg være mangemillionær. Der hersker en udbredt opfattelse af, at tolkning det er noget med bare at gentage alle talerens ord på et andet sprog, og det kan da ikke være særlig svært, for så skal tolken ikke engang tænke selv – blot agere papegøje.

Sandheden er selvfølgelig en anden. Tag bare den her sætning: Det er selvfølgelig et eksempel på kassetænkning.

Oversat til engelsk ord for ord, vil den lyde sådan her: It is of course an example of cash thinking.

Eftersom cash thinking ikke er et begreb på engelsk, vil den engelsksprogede modtager af min tolkning ikke forstå, hvad jeg siger. Derfor skal jeg finde en måde at oversætte ordet på, så det giver mening på engelsk. For at kunne gøre det skal jeg vide, hvad taleren mener med kassetænkning, for eksempel at det handler om, at nogen  udelukkende har fokus på økonomien i et eller andet, eventuelt for at reducere omkostninger af en eller anden art. Det kan på engelsk siges på flere måder, for eksempel focus exclusively on economic factors/costs/etc. eller pay exaggerated attention to costs eller noget helt tredje. Derudover skal jeg have styr på, om det fremgår af konteksten, hvem/hvad der udviser kassetænkning. Hvis det gør, kan jeg for eksempel sige It is of course an example of X focusing exclusively on economic factors/costs/etc. Alternativt kan jeg sige It is of course an example of an exclusive focus on economic factors/costs/etc, hvorved jeg undgår at referere til personer, virksomheder eller andet. Endelig forbindes kassetænkning som regel med en negativ handling, et negativt initiativ eller noget andet negativt. Det fremgår eventuelt ikke helt af den engelske oversættelse ovenfor, så måske skal jeg tilføre en betoning (et negativt tonefald). Under alle omstændigheder vil talerens 7 danske ord blive til minimum 12 engelske ord.

Når jeg tolker, skal jeg (1) høre talerens ord, (2) forstå hans budskab, dvs. hvad hans ord betyder, (3) huske, hvad hans ord betyder, mens jeg tænker over en tolkning af dem, (4) levere min tolkning, (5) være opmærksom på, hvad jeg siger på engelsk (at det er korrekt engelsk). Da jeg kun har få sekunder til at udføre alle fem aktiviteter, kan jeg ikke bruge lang tid på at finde en korrekt oversættelse, og hvis ikke ovennævnte forslag ligger så langt fremme på mit lager af ord og begreber på engelsk, at jeg hurtigt kan finde dem frem, må jeg ty til en nødløsning. Eventuelt It is of course an example of a wish to save money, som måske nok giver mening og derfor fungerer, men som ikke siger alt det, der ligger i det danske ord kassetænkning.

Derfor: Jo mere forberedt jeg er på opgaven, jo mere jeg har tænkt over oversættelser på forhånd, jo mere korrekt bliver min tolkning af talerens ord.

Hvis man er tosproget er man også tolk

Den her myte er også meget udbredt og svær at bekæmpe. Måske kan disse vise ord hjælpe: Man er ikke pianist, blot fordi man har to hænder, ligesom man ikke er tolk, blot fordi man har to sprog. Sådan stod der på en plakat uden for det kongrescenter i Sydney, Australien, hvor den internationale tolkekonference, Critical Link, blev afholdt i april 2007. Og det er så sandt, som det er sagt. Man er ikke født til at tolke, men man kan lære at tolke.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvornår er man tosproget?

Man er tosproget i tilstrækkelig grad til at tolke for andre, hvis man er født i Danmark af udenlandske forældre og taler dansk, hvis man er født i et andet land og kommet til Danmark som barn eller voksen og taler dansk, eller hvis man er født i Danmark af danske forældre og har opholdt sig en længere periode i udlandet.

Den her myte er ekstrem udbredt og svær at komme til livs. Men det er selvfølgelig ikke rigtigt, at man kan tolke mellem to sprog, blot fordi man kan føre en samtale på dem begge. Tolkning kræver rigtigt gode sprogkundskaber, både i dansk og i det andet sprog. En tolk skal kunne gennemskue sprogenes grammatik, have en god og tydelig udtale, have et godt ordforråd og forstå sproglige nuancer, kende den anvendte fagterminologi, være spontan og impulsiv i sit sprogbrug og kende de kulturer, sprogene er forankrede i.

Hvem sagde hvad?

Følgende hændelse udspiller sig på en dansk politistation:

Betjenten: Vær venlig at sætte dig ned, så du kan blive afhøret. (Tolkes til tjekkisk.)

Arrestanten (på tjekkisk): Gu vil jeg ej, din store møglort.

Tolken: Det vil jeg ikke, din øh store lort.

Betjenten, henvendt til tolken: Kan vi lige bede om kammertonen. Ved du hvad, sådan taler vi ikke til politiet i Danmark.

Tolken: Det var jo ikke mig, der sagde det. Det var ham der.

Betjenten: Ja, ja. Det kan godt være, men jeg vil nu godt bede dig tale ordentligt. Kan du sige til ham, at han skal sætte sig ned og holde mund, indtil jeg stiller ham et spørgsmål. (Tolkes til tjekkisk.)

Arrestanten (på tjekkisk): Du kan fandeme rende mig, dit store røvhul. Jeg skal sateme ikke svare på nogle af dine forpulede spørgsmål.

Tolken: Du kan øh øh rende mig. Øh, øh, jeg skal fandeme ikke svare på nogle af dine spørgsmål.

Betjenten, henvendt til tolken: Ved du hvad, det går altså ikke det her. Du må snakke ordentligt.

Kære læser. Man tror, at det er løgn. Men det er ganske rigtigt. En historie fra det virkelige tolkeliv.

 

Når positivt ikke er positivt

En afrikansk familie, far, mor og 6 børn, er blevet testet for HIV på et dansk hospital. Følgende samtale udspiller sig i ambulatoriet:

Lægen: Vi har nu fået svar på jeres blodprøver og det viser sig, at I alle er HIV-positive.

Tolken: Der er kommet svar på blodprøverne. De er positive.

Familiefaderen: Hvad betyder det? Er vi raske?

Tolken: Ja, hun sagde, at prøverne var positive. I er raske.

Familien forlader efterfølgende hospitalet. De får et par dage senere brev om en ny konsultation, men dukker aldrig op. Hospitalet undrer sig og skriver endnu engang til familien, som igen ikke dukker op. Først efter næsten fire måneder bliver misforståelsen opklaret.